E-VPIS V GLASBENO ŠOLO 
ZA ŠOLSKO LETO 2021 / 2022
 

Vpis v šolsko leto 2021/2022 bo potekal maja 2021. Točen termin bomo objavili naknadno.
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven