Plan dela za šolsko leto 2021 / 2022

Pouk
-  1. 9. razdelitev urnikov
-  2. 9. redni pouk, razen za učence PGV in GP, ki pričnejo s poukom 6. 9.
-  31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
-  24. 6. zaključek pouka in razdelitev spričeval

Počitnice     
- od 25. 10. do 1. 11. - jesenske počitnice
- od 25. 12. do 2. 1. - novoletne počitnice
- od 21. 2. do 25. 2.- zimske počitnice
- od 27. 4. do 2. 5. - prvomajske počitnice

Izpiti     
- od 10. 9. do 15. 9. - jesenski rok
- od 20. 1. do 28. 1. - zimski rok
- od 16 . 5. do 20. 5. - letni izpiti za učence zaključnih letnikov osnovne in srednje šole
- od 15. 6. do 20. 6. - letni izpiti
- od 22. 6. do 30. 6. - popravni izpiti -  junijski rok

Roditeljski sestanki     
- 31. 8. ob 17.00 in ob 18.00 za starše učencev PGV in GP
- učitelji instrumenta po dogovoru s staršu v času (23. ali 24. 9)


Tekmovanje TEMSIG     
Tekmovanje TEMSIG (klavir, flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet, fagot, petje, diatonična harmonika, harmonika, komorne skupine s trobili, komorne skupine - jazz):
-  predtekmovanja: od 1. 2.  do  7. 2. 2022,
- državno tekmovanje: od 3. 3. do 18. 3. 2022 (Glasbene šole - Štajerska in Pomurje).

Zaključni koncert bo 23. 3. 2022 v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Več na spletni strani: www.temsig.si

Vpis  in preverjanje glasbenih sposobnosti, šolsko leto 2022/2023   
- od 9. 5. do 26. 5. vpis novih učencev v tajništvu šole ali preko spletne aplikacije
- od 23. 5. do 26. 5. sprejemni preizkusi za učence glasbene pripravnice
- 27. 5. in 28. 5. sprejemni preizkusi za zunanje kandidate

Dan odprtih vrat     
bo potekal glede na epidemiološke razmere (predvidoma v mesecu maju).
Nastopi bodo na šoli potekali v skladu s priporočili NIJZ in navodili Ministrstva za šolstvo in šport. 

Šolski nastopi (predvidoma ob 18.30)
Glej koledar prireditev.

Javni nastopi:
Glej koledar prireditev.

 
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven