Plan dela za šolsko leto 2019 / 2020

Pouk
-  2. 9. razdelitev urnikov
-  3. 9. redni pouk, razen za učence PGV in GP, ki pričnejo s poukom 9. 9.
-  31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
-  24. 6. zaključek pouka in razdelitev spričeval

Počitnice     
- od 28. 10. do 1. 11. - jesenske počitnice
- od 25. 12. do 2. 1. - novoletne počitnice
- od 17. 2. do 21. 2.- zimske počitnice
- od 27. 4. do 2. 5. - prvomajske počitnice

Izpiti     
- od 10. 9. do 13. 9. - jesenski rok
- od 21. 1. do 30. 1. - zimski rok
- od 15 . 5. do 20. 5. - letni izpiti za učence zaključnih letnikov osnovne in srednje šole
- od 15. 6. do 19. 6. - letni izpiti
- od 22. 6. do 30. 6. - popravni izpiti -  junijski rok

Roditeljski sestanki     
- 3. 9. ob 17.30 in ob 18.30 za starše učencev PGV in GP
- 26. 9. ob 18.00 za starše ostalih učencev


Tekmovanje TEMSIG     
Tekmovanje TEMSIG (trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz solo):
- regijska tekmovanja: od 3. 2.  do  7. 2. 2020,
- državno tekmovanje: od 4. 3.  do  18. 3. 2020 (Glasbene šole - Štajerska in Pomurje).

Zaključni koncert bo 24. 3. 2020 na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana
Več na spletni strani: www.temsig.si

Vpis     
- od 25. 5. do 29. 5. vpis novih učencev v tajništvu šole
- 29. 5. in 30. 5. sprejemni preizkusi

Dan odprtih vrat     
V tretjem tednu v maju bomo pripravili krajše nastope za otroke iz vrtca in nižjih razredov osnovne šole. Nastopi so namenjeni predstavitvi instrumentov, ki jih poučujemo na Glasbeni šoli Postojna. Po predhodni najavi pa lahko v tem tednu prisostvujete tudi pri pouku in se seznanite z različnimi instrumenti.
 

Šolski nastopi (predvidoma ob 18.30)
Glej koledar prireditev.

Javni nastopi:
Glej koledar prireditev.

Poleg navedenih nastopov bomo na šoli organizirali še razredne nastope in številne zanimive koncerte in prireditve.
Sprotne objave nastopov si lahko preberete v razdelku prihodnje prireditve.
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven