Plan dela za šolsko leto 2022 / 2023

Pouk
-  1. 9. razdelitev urnikov
-  2. 9. redni pouk
-  27. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
-  24. 6. zaključek pouka in razdelitev spričeval

Počitnice     
- od 31. 10. do 4. 11. - jesenske počitnice
- od 25. 12. do 2. 1. - novoletne počitnice
- od 6. 2. do 10. 2.- zimske počitnice
- od 27. 4. do 2. 5. - prvomajske počitnice
- 13. 2. - pouka prost dan

Izpiti     
- od 10. 9. do 15. 9. - jesenski rok
- od 20. 1. do 28. 1. - zimski rok
- od 16 . 5. do 20. 5. - letni izpiti za učence zaključnih letnikov osnovne in srednje šole
- od 15. 6. do 20. 6. - letni izpiti
- od 22. 6. do 30. 6. - popravni izpiti -  junijski rok

Roditeljski sestanki     
- 31. 8. ob 17.00 in ob 18.00 za starše učencev PGV in GP
- učitelji instrumenta po dogovoru s staršu v času, 21. 9. ali 22. 9. 


Tekmovanje TEMSIG     
Tekmovanje TEMSIG discipline: trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem in jazz solo. 
Tekmovanje bo potekalo od 27. 2. do 17. 3. na glasbenih šolah okolice Ljubljane in Zasavja.

Zaključni koncert bo 23. 3. 2022 v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Več na spletni strani: www.temsig.si

Vpis  in preverjanje glasbenih sposobnosti, šolsko leto 2022/2023
- od 10. 4. do 27. 4., evidenčno zbiranje prijav za vpis od drugega razreda dalje   
- od 3. 5. do 15. 5., razpis za vpis novih učencev, 
- od 8. 5. do 25. 5., evidenčni  vpis novih učencev v tajništvu šole ali preko spletne aplikacije
- od 26. 5. do 27. 5., sprejemni preizkusi za zunanje kandidate
- od 20. 6. do 23. 6., vpis v učencev od 2. razreda dalje
- od 26. 6. do 30. 6., vpis v 1. razred

Dan odprtih vrat     
bo potekal predvidoma v tretjem tednu v mesecu maju.


 
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven