PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA je namenjena petletnim otrokom oziroma otrokom pred vstopom v šolo. Pouk poteka v skupini enkrat tedensko po 45 minut eno šolsko leto. Otroci pred vpisom ne opravljajo preizkusa glasbenih sposobnosti.

Namen predšolske glasbene vzgoje je, da otrokom z igro, primernimi vsebinami in dejavnostmi približamo glasbo in jim s tem nudimo in omogočamo vsestranski glasbeni razvoj.

Glasbene urice popestrimo z zgodbicami naših prijateljev iz Dežele glasbe. Dopolnimo jih s pesmicami in plesi, glasbeno-didaktičnimi igrami ter igranjem na Orffova glasbila. Skozi svet glasbenih pravljic spoznavamo glasbila ter poslušamo skladbe različnih glasbenih obdobij in stilov. Tako vsak teden znova vstopamo v našo deželo glasbe, kjer nas čakajo nove dogodivščine.

Z veseljem in v pričakovanju se pripravljamo na nastope, na katerih pokažemo, kaj vse smo se že naučili in kaj vse že znamo.

                 

GLASBENA PRIPRAVNICA

GLASBENA PRIPRAVNICA je namenjena šestletnim otrokom, učencem 1. razreda osnovne šole. Pouk poteka v skupini, enkrat tedensko po 45 minut oziroma 60 minut eno šolsko leto. Pred vpisom otroci ne opravljajo preizkusa glasbenih sposobnosti. V glasbeno pripravnico se lahko vpišejo tudi otroci, ki predhodno niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

Podobno kot pri predšolski glasbeni vzgoji nas tudi pri pouku glasbene pripravnice spremljajo zgodbice naših glasbenih prijateljev iz Dežele glasbe. Z igro ob pesmicah in plesih, igranju na Orffove inštrumente, poslušanju glasbenih del … otroci sistematično razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti, kot so: glasbeni posluh, ritem, glasbeni spomin, muzikalnost in občutek za skupno muziciranje. Postopoma se otroci uvajajo tudi v glasbeni zapis in pridobivajo osnovna glasbena znanja.

Glasbena pripravnica otroke že pripravlja za vpis k inštrumentu. S spoznavanjem inštrumentov, ki jih poučujemo na šoli, učiteljev in glasbenega okolja, otroci lažje izberejo inštrument za nadaljnje šolanje.

Pomemben del glasbene pripravnice so nastopi, s katerimi otroci spoznavajo in se uvajajo v javno nastopanje.

Učenci po zaključku programa glasbene pripravnice lahko nadaljujejo z učenjem inštrumenta po uspešno opravljenem preizkusu glasbenih sposobnosti.
 
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven