... da bo šolsko leto še bolj uspešno


1. V razred vedno vstopaj v copatih.

2. Pri pouku imej redno delovni učbenik – le tako boš lahko pri pouku aktivno sodeloval.

3. Redno delaj domače naloge. Le učenec(ka), ki z nalogo doma snov utrdi, je uspešen(a). Če nalogo pozabiš, ti učitelj naredi zabeležko. Če si marljiv, boš nalogo do prihodnjič naredil in učitelj bo zabeležko izbrisal. Če bodo v učiteljevi redovalnici tri zabeležke, bo moral učitelj o tem obvestiti tvoje starše, saj tudi s tem dokazuješ svojo prizadevnost in pridnost pri pouku.

4. Redno obiskuj pouk nauk o glasbi. Če te dalj časa ni pri pouku, se kaj hitro zgodi, da snovi ne boš več razumel(a) in pojavile se bodo težave. Svetujemo ti, da tisti teden, ko imaš neodložljivo obveznost (tekmovanje, šolsko kolesarjenje, izlet …) prideš k pouku drug termin, saj imaš na voljo 3 različne termine ob drugih dnevih.

5. Redno prinašaj opravičila. Če izostaneš zaradi bolezni, takoj naslednjo uro prinesi opravičilo. Opravičilo naj starši zapišejo v glasbeno beležko, izostanek pa lahko sporočijo tudi telefonsko v tajništvo šole, do 15. ure, ali tvojemu razredniku.

6. Starši naj glasbeno beležko večkrat pregledajo ter jo ob zaključkih konferenc tudi podpišejo.

Učitelji nauka o glasbi
uspešno
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven