vpis
HIŠNI RED Glasbene šola Postojna
6569  |  A+ | a-
HIŠNI RED Glasbene šola Postojna,
protokoli ravnanja v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa Covid-19


  Vstop v stavbo je dovoljen le zdravim ljudem (učenci, pedagogi, obiskovalci).
Uporaba mask je ob vstopu v stavbo in v skupnih prostorih obvezna za zaposlene, obiskovalce in učence starejše od 10 let (5. razred osnovne šole).
 Ob vhodu, na več mestih na hodnikih in v vseh učilnicah so na razpolago razkužila za roke. Razkuževanje rok je obvezno za vse, ki vstopajo v šolo.
Skladno z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 129/21, 132/21 in 136/21) lahko v prostore glasbene šole zunanji obiskovalci starejši od 15 let vstopajo le, če izpolnjujejo pogoje PCT. Izjema so starši mlajših otrok (do vključno 1. razreda), kadar spremljajo otroka v šolo. Prosimo pa, da se v šoli ne zadržujejo.
Učenci prihajajo v stavbo praviloma brez spremstva staršev. Na pouk počakajo na ustrezni medsebojni razdalji.
Govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po priporočilih NIJZ v manjših skupinah tudi v živo.
Skupni prostori, učilnice, stopnišča, kljuke in garderobe se dnevno čistijo in razkužujejo.
Zračenje prostorov se izvaja čim bolj pogosto - ob pavzah ali ob menjavi učencev.


DISLOCIRANA ODDELKA V PIVKI IN V PRESTRANKU

  Na dislociranih oddelkih v Pivki in v Prestranku se smiselno uporablja hišni red matične šole v Postojni.


ZAČETEK IN IZVAJANJE POUKA

Učitelji urnike razdelijo po telefonu ali e-pošti, izjemoma v »živo«.
Pouk vseh predmetov se izvaja v prostorih šole, ob upoštevanju priporočil v zvezi z varovanjem zdravja vseh udeležencev.
Vodijo se redne dnevne evidence prisotnih učencev pri pouku (za primer okužbe in za posledično iskanja stikov).


NAVODILA ZA UČENCE SKUPINSKEGA POUKA

Učenci skupinskega pouka PGV, GP, NGL, SOLFEGGIA, prihajajo na pouk točno in se prej ne zadržujejo v prostorih šole. Po dogovoru z učitelji lahko učence (mlajše) v šolo spremijo starši. Pri tem upoštevajo pravila preventivnega ravnanja (nošenje maske, razkuževanje rok in upoštevanje medsebojne razdalje).
Po koncu skupinskega pouka učenci takoj zapustijo šolo.
Pouk orkestrov poteka v dvorani (mali dvorani) na priporočeni medsebojni razdalji.
Komorna glasba se izvaja v učilnicah in na ustrezni medsebojni razdalji.

INDIVIDUALNI POUK:

Po vsaki učni uri se učilnica prezrači.
Pouk pihal, trobil in petja - priporočena razdalja med učiteljem in učencem je zaradi intenzivnejšega izločanja aerosolov najmanj 3 metre.
Učenci individualnega pouka prihajajo v stavbo brez spremstva staršev.
K pouku naj učenci prihajajo ob dogovorjeni uri in se v prostorih šole ne zadržujejo po nepotrebnem.
Po končanem pouku stavbo zapustijo oz. počakajo na NGL ali SOLFEGGIO na primerni medsebojni razdalji.

NASTOPI

Nastope učencev šola izvaja ob doslednem upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varovanja zdravja vseh udeležencev.

PRIPOROČILA NIJZ

Če zboli učitelj (vročina in znaki akutne okužbe dihal), se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je oboleli na COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo.
Ob sumu okužbe učenca se učenca namesti v ločen prostor. O sumu na okužbo se obvesti  starše in vodstvo šole.
Šola v primeru potrjenih okužb obvesti NIJZ.
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Izvedejo se ostali ukrepi po navodilih NIJZ.


Postojna, 1. 9. 2021                            
Edvard Popit, ravnatelj
Top


NOVICE, ČLANKI IN ODMEVI ...

rss Tukaj lahko pregledate vse odmeve ...

Glasbena šola Postojna ima svoj začetek v letu 1947 in je z vpisom učencev iz Postojne in mnogih drugih krajev Primorske predstavljala temelj za bodočo razgibano glasbeno dejavnost v Postojni in širši okolici. V vseh letih delovanja je njena poglavitna vloga vzgoja in izobraževanje v estetskem smislu ter odnosu do kulture. S svojim delovanjem dale strokovno in moralno podporo glasbenim ljubiteljem, saj vzgaja mlade glasbenike in pevce za kvalitetno ljubiteljsko dejavnost na glasbenem področju (pihalni orkester, godalni orkester, zbori).

Šolski koledar