šolski nastop 25.04.2019, ob: 18,30
GŠ Postojna
koncert komornih skupin 22.05.2019, ob: 19.00
GŠ Postojna
Srečanje učencev klavirja glasbenih šol iz Cerknice, Ilirske Bistrice in Postojne 23.05.2019, ob: 18,30
GŠ Postojna
javni nastop s podelitvijo nagrad 29.05.2019, ob: 19.00
GŠ Postojna
javni nastop 30.05.2019, ob: 19.00
GŠ Postojna