vselo v praznične dni, orkestri 19.12.2018, ob: 18,00
GŠ Postojna
šolski nastop 24.01.2019, ob: 18,30
GŠ Postojna
Nastop učencev klavirja, sodelujejo učenci GŠ Koper in GŠ Postojna 29.01.2019, ob: 18:30
GŠ Postojna
javni nastop 30.01.2019, ob: 19.00
Gš Postojna
kulturni praznik, tematski nastop, M. Vilhar 13.02.2019, ob: 19.00
GŠ Postojan
javni nastop 21.02.2019, ob: 18,00
OŠ Pivka
šolski nastop 20.03.2019, ob: 18,30
GŠ Postojna
šolski nastop 25.04.2019, ob: 18,30
GŠ Postojna
koncert komornih skupin 22.05.2019, ob: 19.00
GŠ Postojna
srečanje učencev klavirja glasbenih šol 23.05.2019, ob: 18,30
GŠ Postojna
javni nastop s podelitvijo nagrad 29.05.2019, ob: 19.00
GŠ Postojna
javni nastop 30.05.2019, ob: 19.00
GŠ Postojna